Zarządzenie

Opublikowano: czwartek, 16, grudzień 2021 19:11

ZARZĄDZENIE NR 11/2021/2022

Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Grudziądzu

z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie organizacji pracy szkoły

w okresie zdalnego nauczania

§ 1 W okresie od 20 grudnia 2021 do 9 stycznia 2022 roku nauka w Zespole Szkół Mechanicznych odbywać się będzie w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§ 2 Zajęcia lekcyjne będą odbywały się zgodnie z obowiązującym od 20 grudnia 2021 roku planem lekcji.

§ 3 Nauczyciele będą prowadzili lekcje online w czasie rzeczywistym za pośrednictwem platformy Microsoft Teams i będą komunikować się z uczniami i rodzicami za pośrednictwem e - dziennika.

§ 4 W czasie zdalnego nauczania sprawdzana będzie obecność uczniów na zajęciach na podstawie logowania uczniów na platformę Microsoft Teams. Frekwencja uczniów i tematy lekcji będą zapisywane w e – dzienniku.

§ 5 Nauczyciele będą oceniać pracę uczniów, zgodnie z zasadami wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

§ 4 Godzina lekcyjna zajęć prowadzonych online wynosi 30 minut.  Wprowadzam następujący czas trwania lekcji:

NUMER

LEKCJI

CZAS TRWANIA

LEKCJI

CZAS TRWANIA

PRZERWY

1

8.00 – 8.30

8.30 – 8.45

2

8.45 – 9.15

9.15 – 9.30

3

9.30 – 10.00

10.00 – 10.15

4

10.15 – 10.45

10.45 – 11.00

5

11.00 – 11.30

11.30 – 11.45

6

11.45 – 12.15

12.15 – 12.30

7

12.30 – 13.00

13.00 – 13.10

8

13.10 – 13.40

13.40 – 13.50

9

13.50 – 14.20

14.20 – 14.30

10

14.30 – 15.00

………………

§ 5 Zgodnie z planem będą odbywać się zajęcia praktyczne w Centrum Kształcenia Zawodowego.

§ 6  W w/w okresie może być realizowana praktyczna nauka zawodu u pracodawców, o ile

w tych podmiotach nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów. Realizowane będą również zajęcia nauki jazdy samochodem.

§ 7 W miarę potrzeb dla uczniów  przystępujących do egzaminu maturalnego i egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w sesji zimowej 2022 w szkole mogą być organizowane konsultacje indywidualne i grupowe z nauczycielami prowadzącymi poszczególne zajęcia edukacyjne z przedmiotów egzaminacyjnych.

§ 8 Bez zmian pozostaje zimowa przerwa świąteczna zaplanowana na okres od 23 – 31 grudnia 2021 roku i dzień 7 stycznia 2022 roku (piątek) jako dzień dodatkowo wolny od zajęć edukacyjnych wyznaczony z dni do dyspozycji dyrektora szkoły.

§ 9 W okresie od 20 grudnia 2021 roku do 9 stycznia 2022 roku pracownicy administracji
i obsługi pracować będą w godzinach od 6.00 do 14.00. Sekretariat będzie czynny dla interesantów w godzinach od 7.00 do 14.00.

§ 10 W dniu 24 grudnia 2021 roku i 7 stycznia 2022 roku szkoła będzie zamknięta – pracownicy administracji i obsługi korzystać będą z dni wolnych za święta przypadające w sobotę (25 grudnia i 1 stycznia).

§ 11 Zarządzenie wchodzi w życie od 20 grudnia 2021 roku.